Reisvoorwaarden

Leuk! Je wilt met ons mee op Mini Expeditie of een reis. Om heldere afspraken te maken hebben we deze algemene reisvoorwaarden opgesteld.

Boeken, betalen en annuleren

Een boeking doe je op de website van Mini Expedities. Als je het boekingsformulier hebt ingevuld en e-mail hebt ontvangen dat je boeking is bevestigd is de boeking definitief. Als je kort voor vertrek boekt, betaal je de hele reissom in één keer. Is het langer van te voren, dan betaal je een deel van dat bedrag (een aanbetaling). De aanbetaling is 20% van de totale reissom. Uiterst 60 dagen voor de dag van vertrek dient de volledige reissom te zijn betaald. Annulering moet schriftelijk worden gemeld. De volgende tarieven gelden bij annuleren van de reis:

  • tot en met 60 dagen voor de dag van vertrek: 20% van de reissom (de aanbetaling);
  • vanaf 59 dagen tot en met 30 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  • vanaf 29 dagen tot en met 14 dagen voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
  • vanaf 14 dagen voor de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Mini Expedities gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Mini Expedities wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Mini Expedities, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Mini Expedities niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Onze Cursus Mini Expeditie hebben geen overnachting. Dit zijn geen reizen en ze vallen dus niet onder de Garantieregeling.  

Een reis overdragen aan een ander persoon die voldoet aan alle voorwaarden is mogelijk.

Minimum aantal deelnemers

Pas als het minimum aantal deelnemers is behaald, zal Mini Expedities de reis garanderen. Op de website staat dit aantal deelnemers benoemd, dit kan per reis verschillen. Als het minimum niet wordt gehaald, kan Mini Expedities de reis annuleren. De aanbetalingen die gedaan zijn aan Mini Expedities worden teruggeboekt.

Prijs- en reiswijzigingen

Tot 20 dagen voor vertrek kan Mini Expedities de reissom verhogen, als er grote prijswijzigingen zijn in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden en/of wisselkoersen. Je kunt de boeking kosteloos annuleren als deze verhoging meer dan 8% van de reissom is.

Mini Expedities zal je op de hoogte houden van veranderingen in het reisschema. Dit gebeurt via de contactgegevens die bekend zijn bij Mini Expedities. Het kan nodig zijn, de reis ingrijpend te wijzigen. Dat kan zelfs betekenen dat er een alternatieve reis wordt aangeboden, die van gelijke kwaliteit is. Als dat gebeurt, kun je de wijziging accepteren of de reis cancelen, zonder betaling van annuleringskosten.

Reisbeschrijving

Op de website staat een reisbeschrijving met de inhoud van de reis of de Mini Expeditie. Na boeking van een reis ontvang je, als de reis gegarandeerd is, een informatiedocument. Voor een Mini Expeditie ontvang je geen informatiedocument, wel een paklijst. De vermelde prijzen gelden per persoon. Bij de online reisbeschrijving is duidelijk vermeld welke kosten inclusief en exclusief zijn van de te betalen reissom. De reisduur is vermeld in hele dagen. De dag van aankomst en de dag van vertrek is als een hele dag gerekend. In het informatiedocument staat algemene informatie over het reisland en -gebied. Je bent zelf verantwoordelijk je in te lichten over zaken die jou persoonlijk aan kunnen gaan tijdens de reis.

Persoonlijke informatie

Alle medische, lichamelijke en geestelijke zaken die invloed op jou hebben, dienen te worden ingevuld op het boekingsformulier. Net als alle andere informatie die invloed kan hebben op het uitvoeren van de reis en/of de veiligheid van jou en je reisgenoten. Als je niet alle informatie levert, heeft Mini Expedities het recht jou deelname aan de reis te ontzeggen. Kosten die hieraan vastzitten, zoals annuleringskosten of ander hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Heeft Mini Expedities na ontvangen van het boekingsformulier twijfel over jouw deelname, wordt contact opgenomen. Als die twijfel niet wordt weggenomen, behoudt Mini Expedities zich het recht jouw boeking te annuleren. Hier zitten geen verdere kosten aan vast.

Bijzondere voorkeuren of eisen dien je ruim voor vertrek van de reis aan te geven. Mini Expedities zal beoordelen of deze gerealiseerd kunnen worden.

Verzekerd op reis

Je bent verplicht een persoonlijke reisverzekering met bergsportdekking (waaronder helikopterrepatriëring) af te sluiten voor een reis. Bij een Mini Expeditie in Nederland is dit niet verplicht. In het boekingsformulier vragen we je om de verzekeringsinformatie (van zowel de reisverzekering als de zorgverzekering), zodat we in geval van een calamiteit adequaat kunnen handelen. Een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar raden we je aan. Zorg er zelf voor dat je tijdens de reis de benodigde reisdocumenten hebt, zoals paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.

Aansprakelijkheid

Mini Expedities draagt zorg voor een veilige en verantwoorde reis. De gids is een International Mountain Leader in opleiding. Voorafgaand aan vertrek zorgt Mini Expedities voor een uitvoerige risicoanalyse en noodprotocollen. De gids is opgeleid in Wilderness First Aid.

Deelname aan een Mini Expeditie en een reis is op eigen risico. Mini Expedities is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of vermissing van privé eigendommen en/of letsel van deelnemers tenzij er sprake is van nalatigheid. Deelnemers aan activiteiten zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden en handelingen. De gids van Mini Expedities kan op grond van eigen inschatting deelname aan de gehel activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan, ontzeggen aan deelnemers. Deelnemers dienen over een goede basisconditie te beschikken.